ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΣΥ

 1. Παρακαλείστε όπως προσκομίσετε το παραπεμπτικό σας από τον προσωπικό σας ιατρό ή άλλο ειδικό ιατρό.
 2. Με παραπεμπτικό η συμπληρωμή καθορίζεται στα 6 ευρώ και χωρίς παραπεμπτικό στα 25 ευρώ.
 3. Για πόσες επισκέψεις ισχύουν τα παραπεμπτικά προς ειδικό ιατρό;
  Από προσωπικό ιατρό προς ειδικό ιατρό – το κανονικό παραπεμπτικό ισχύει για 3 συνολικά επισκέψεις και 3 μήνες ενώ το μακροχρόνιο παραπεμπτικό ισχύει για 12 επισκέψεις και 12 μήνες.
 4. Πώς θα έχουν πρόσβαση οι χρόνιοι ασθενείς στους ειδικούς ιατρούς που τους παρακολουθούν;
  Οι χρόνιοι ασθενείς θα μπορούν με τη χρήση μακροχρόνιου παραπεμπτικού που θα εκδίδει ο προσωπικός τους ιατρός να επισκέπτονται το ειδικό ιατρό της επιλογής τους. Το μακροχρόνιο παραπεμπτικό ισχύει για 12 επισκέψεις και 12 μήνες και δύναται να εκδίδεται κατ’ επανάληψη.
 5. Πώς θα γίνεται η διάθεση φαρμάκων για χρόνιες παθήσεις;
  Στα πλαίσια του ΓεΣΥ θα εκδίδονται επαναλαμβανόμενες συνταγές οι οποίες θα ισχύουν μέχρι 6 μήνες. Κατά την διάρκεια αυτή, θα επισκέπτεστε κάθε μήνα το φαρμακείο σας για εκτέλεση της συνταγής, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε ξανά τον ιατρό σας.
 6. Καλύπτει το ΓεΣY τις προληπτικές εξετάσεις;
  Οι προληπτικές εξετάσεις καλύπτονται από το Σύστημα εφόσον σας παραπέμπει σε αυτές ιατρός που συμμετέχει στο ΓεΣΥ.