Στυτική Δυσλειτουγία

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη στύση σας, κάντε ένα γρήγορο τεστ στα συμπτώματά σας, απαντώντας το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί.

Ονομάζεται Διεθνής Δείκτης Στυτικής Λειτουργίας (International Index of Erectile Function).

Απαντήστε στις ερωτήσεις και αυτόματα θα αθροιστεί η βαθμολογία σας.

Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αναφέρονται στις εμπειρίες σας τον τελευταίο μήνα.