ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΙΜΩΣΗ ΠΕΡΙΤΟΜΗ
ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ
Συχνότερα αίτια.
ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Αιτιολογία. Νέες εξελίξεις.
ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
Ανώδυνη και γρήγορη.
PSA ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Νεώτερες εξελίξεις για την Καλοήθη Υπερπλασία του προστάτη.

ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ?

Κιρσοκήλη ονομάζουμε τις ελικοειδείς ανευρύνσεις του σπερματικού φλεβικού δικτύου στον όρχι. Εμφανίζεται συχνότερα στο αριστερό ορχικό δίκτυο. Οι ηλικίες πού ευρίσκονται σε μεγαλύτερο ρίσκο για την εμφάνιση της κιρσοκήλης είναι μετά την εφηβεία ,από 15 έως και 30 ετών.

Η κιρσοκήλη μοιάζει με τους κιρσούς των φλεβών πού βλέπουμε συχνά  στα κάτω άκρα των ανθρώπων.

 

ΤΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ?

Συνήθως  αυτή ή πάθηση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα ενοχλήματα ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μια μέτρια αίσθηση πόνου. Ο πόνος αυτός ποικίλει αφού μπορεί να δίνει ένα αίσθημα δυσφορίας ή ελαφρού βάρους στην περιοχή του οσχέου και να γίνεται περισσότερο έντονος όταν ό ασθενής κάθεται ή στέκεται για αρκετή ώρα ή εκτελεί μια φυσική άσκηση ή  άλλη δραστηριότητα. Συχνά η κιρσοκήλη γίνεται αντιληπτή από τον ίδιο τον ασθενή κατά την αυτοεξέταση ως μια μαλακή μάζα στο όσχεο.

 

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ?

Οι σπερματικές φλέβες έχουν την λειτουργία να αποχετεύουν το αίμα από τους όρχεις και αυτό το επιτυγχάνουν μέσα από την καλή κατάσταση ενός συστήματος βαλβίδων πού με την κίνηση τους προς μια κατεύθυνση μεταφέρουν το αίμα αντίθετα με την βαρύτητα. Εάν αυτό το σύστημα υποστεί βλάβη αρχίζει ή παλινδρόμηση του αίματος μέσα στις φλέβες με συνέπεια την διάταση τους . Σ΄ αυτό συντελεί και η κάθετη εκβολή της αριστερής σπερματικής φλέβας στην αριστερή νεφρική φλέβα.

 

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ?

1.Συρρίκνωση του όρχεως (ατροφία)

Εάν η κιρσοκήλη εγκατασταθεί σε νεαρή ηλικία είναι πιθανόν να προκαλέσει ατροφία του σύστοιχου όρχεως. Ο όρχις υπολείπεται σε μέγεθος από τον αντίπλευρο όρχι και υστερεί σε λειτουργικότητα.

2.Υπογονιμότητα (Στειρότητα)

Οι ορχικές φλέβες όταν λειτουργούν φυσιολογικά , βοηθούν να  διατηρείται  μια συγκεκριμένη χαμηλή θερμοκρασία στο επίπεδο της σπερματικής αρτηρίας ,δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για την παραγωγή των σπερματοζωαρίων. Όταν ή φυσιολογική ροή του αίματος εμποδίζεται ,όπως συμβαίνει στην κιρσοκήλη, η θερμοκρασία αυξάνεται και ασκείται αρνητική επίδραση στο επίπεδο του σπερματικού επιθηλίου , πού έχει σαν αποτέλεσμα την  μείωση της λειτουργίας του. Επιπλέον οξειδωτικές και επιβλαβείς ουσίες δεν απομακρύνονται από το μικροπεριβάλλον του όρχι προκαλώντας περαιτέρω βλάβες στη σπερματογένεση.

Οι διαταραχές που προκαλεί η κιρσοκήλη στο σπέρμα λαμβάνουν την μορφή της ολιγοσπερμίας (μικρός αριθμός) , ασθενοσπερμίας (μειωμένη κινητικότητα) και τερατοσπερμίας (παθολογικές μορφές σπερματοζωαρίων).

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΧΕΣΗ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ?

Είναι εδώ αρκετό να πούμε ότι υπογονιμότητα συναντάται στο 12% περίπου του γενικού ανδρικού πληθυσμού ενώ στα άτομα με κιρσοκήλη η συχνότητά της διπλασιάζεται (25%).

 

ΠΩΣ ΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ?

Η υποψία της κιρσοκήλης από τον ασθενή τίθεται με την αυτοεξέταση (σπειροειδής μάζα ,χωρίς άλγος στην ψηλάφηση, πού δίνει την αίσθηση ενός ‘’σάκου με σκουλήκια ‘’) .

Ο Ουρολόγος με την κλινική εξέταση θα θέσει τη διάγνωση.

Η εξέταση θα συνεχισθεί με την λήψη υπερηχογραφικών εικόνων με την χρήση ειδικής υπερηχογραφικής κεφαλής υψηλής ευαισθησίας - από έναν εξειδικευμένο στην υπερηχογραφία του ουρογεννητικού συστήματος Ουρολόγο - ή οποία θα ανακαλύψει την ύπαρξη και το μέγεθος της ανατομικής βλάβης του φλεβικού πλέγματος καθώς και της παλινδρομικής δυσλειτουργίας της φλεβικής ροής. Ταυτόχρονα θα επιβεβαιώσει ή θα αποκλείσει την  ύπαρξη οιασδήποτε άλλης πιθανής αιτίας πού μπορεί να ευθύνεται για οτιδήποτε είδους ενόχλημα  στην περιοχή.

 

ΕΧΩ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΩ?

Όλα τα άτομα με κιρσοκήλη δεν πρέπει βέβαια να χειρουργούνται.

Οι ενδείξεις του χειρουργείου είναι οι εξής:

  1. Όταν υπάρχει έντονο και χρόνιο άλγος το οποίο δεν αντιμετωπίζεται άλλη αγωγή.
  2. Όταν ό όρχις έχει υποστεί συρρίκνωση-ατροφία (σε σύγκριση με τον άλλο όρχι).
  3. Όταν έχει προκαλέσει σαφείς ανωμαλίες στο σπέρμα ,όπως αυτές απεικονίζονται στο σπερμοδιάγραμμα, με συνέπεια το άτομο να είναι υπογόνιμο.

 

ΕΧΩ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΩ?

Αν και ή κιρσοκήλη εξελίσσεται συνήθως σε νεαρά ηλικία μετά την εφηβεία , δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένο το χρονικό σημείο πού θα πρέπει να λάβει χώρα , η χειρουργική της αντιμετώπιση. 

Η αποκατάσταση της κιρσοκήλης δεν λαμβάνει την έννοια του επείγοντος αλλά όταν υπάρχουν οι ενδείξεις καλό θα ήταν να μην αναβάλλεται το χειρουργείο.

       

ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ?

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών υπάρχει σαφής βελτίωση στις παραμέτρους του σπέρματος όπως αυτές απεικονίζονται στο σπερμοδιάγραμμα. Βελτιώνεται τόσο ο αριθμός όσο και η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι παθολογικές μορφές.

 

ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ? ΠΟΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ?

1. Η κατά κύριο λόγο επιλεγόμενη χειρουργική τεχνική στην αποκατάσταση της κιρσοκήλης σήμερα είναι η υποβουβωνική προσπέλαση. Ο Ουρολόγος με μια πολύ μικρή τομή κάτωθεν του βουβωνικού πόρου έχει προσπέλαση στο ορχικό δίκτυο το οποίο και απολινώνει.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι τα εξής:

α) Δεν διανοίγονται οι κοιλιακοί μύες και έτσι περιορίζεται ο μετεγχειρητικός πόνος.

β) Ολιγόωρη νοσηλεία. Ο ασθενής πάει στο σπίτι του την ίδια μέρα.

γ) Γρήγορη ανάρρωση. Σε 1-2 εβδομάδες ο ασθενής επιστρέφει στην καθημερινότητά του.

δ) Πολύ μικρότερα ποσοστά επιπλοκών από τις άλλες τεχνικές.

2.  Ανοικτό χειρουργείο. Άλλη επιλογή  αντιμετώπισης της κιρσοκήλης είναι με τομή στο ύψος του βουβωνικού πόρου (transinguinal) ή άνωθεν και πλάγια  του έσω στομίου αυτού χαμηλά στην κοιλιακή χώρα(γνωστή ως μέθοδος κατά Palomo ή retroperitoneal), η Μικροχειρουργική Αποκατάσταση της κιρσοκήλης (Microsurgical Varicocelectomy) με την χρήση συστήματος μεγέθυνσης του οπτικού πεδίου.

3. Λαπαροσκοπική χειρουργική. Αποτελεί μια εναλλακτική λύση. Η προσέγγιση γίνεται με μικρές οπές στην κοιλιακή χώρα (πού σημαίνει ότι το μετεγχειρητικό άλγος είναι ελάχιστο και ή επαναφορά στην δραστηριότητα άμεση). Και αυτή ή μέθοδος βέβαια εκτελείται με Γενική νάρκωση , έχει δε ανάγκη ελάχιστης  παραμονής στο  Νοσοκομείο (1 ημέρα μόνο).

4. Διαδερμικός Εμβολισμός.