ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΙΜΩΣΗ ΠΕΡΙΤΟΜΗ
ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ
Συχνότερα αίτια.
ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Αιτιολογία. Νέες εξελίξεις.
ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
Ανώδυνη και γρήγορη.
PSA ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Νεώτερες εξελίξεις για την Καλοήθη Υπερπλασία του προστάτη.

ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ?

Το σπερμοδιάγραμμα ή ανάλυση σπέρματος, χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί αν ένας άνδρας είναι γόνιμος ή όχι. Η ανάλυση σπέρματος παίρνει υπόψη πολλές παραμέτρους και πραγματοποιεί διάφορες δοκιμές στο σπέρμα.

Μια ανάλυση σπέρματος για τον προσδιορισμό της γονιμότητας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε τουλάχιστον δύο δειγματοληψίες, με διαφορά το λιγότερο επτά ημερών στη διάρκεια μιας περιόδου δύο έως τριών μηνών, επειδή ορισμένες συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα σπέρματος.

 

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ?

Το σπερμοδιάγραμμα πρέπει να γίνει στις εξής περιπτώσεις:

 • Στη διερεύνηση της γονιμότητας του ζευγαριού που θέλει να αποκτήσει παιδιά.
 • Κατά τη διαδικασία λήψης σπέρματος για κρυοσυντήρηση και μελλοντική χρήση του.
 • Στη διαδικασία υποβοηθούμενης κύησης, σε ζευγάρια που αδυνατούν να αποκτήσουν μόνοι τους το δικό τους παιδί.
 • Πριν από χειρουργικές πράξεις ή θεραπευτικές αγωγές, που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των όρχεων.

 

ΠΟΙΑ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ?

Για να είναι αξιολογήσιμα τα αποτελέσματα του σπερμοδιαγράμματος, θα πρέπει ο άντρας:

 • να μην εκσπερματίσει για τουλάχιστον 2 μέρες, αλλά η αποχή να μην είναι μεγαλύτερη από 7 μέρες.
 • να μην έχει ιστορικό υψηλού πυρετού (>39οC) τους τελευταίους 3 τουλάχιστον μήνες.
 • να μην έχει κάνει χρήση φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών που μπορεί να βλάψουν το σπέρμα του περιστασιακά.

 

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ?

 • Το δείγμα του σπέρματος που συλλέγεται διά του αυνανισμού σε δωμάτιο δίπλα στο εργαστήριο ή στο σπίτι του άνδρα.
 • Ο άνδρας προηγουμένως πρέπει να καθαρίσει καλά με νερό και σαπούνι το πέος του.
 • Σε κάθε περίπτωση, το δείγμα του σπέρματος πρέπει να εκτεθεί το λιγότερο δυνατό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Κατά τη συλλογή, ο άντρας πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή, ώστε να συλλέξει όλη την ποσότητα του σπέρματος. Οι πρώτες σταγόνες περιέχουν το μεγαλύτερο αριθμό των αποβαλλόμενων σπερματοζωαρίων, αλλά οι τελευταίες σταγόνες περιέχουν σημαντικές ουσίες για τη σωστή εκτίμηση άλλων παραμέτρων του σπέρματος, όπως το ιξώδες, η οξύτητα κ.ά..
 • Η μεταφορά του στο εργαστήριο πρέπει να γίνει σε ειδικό αποστειρωμένο δοχείο και μέσα σε είκοσι με τριάντα λεπτά.
 • Κατά τη μεταφορά του το δείγμα πρέπει να διατηρείται ζεστό (20-37οC).Η διατήρησή του κοντά στη μασχάλη κατά τη μεταφορά του στο εργαστήριο είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος.

 

ΠΟΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ?

 • Ο τυπικός όγκος σπέρματος που συλλέγεται  είναι περίπου 2-6ml. Λιγότερο σπέρμα υποδεικνύει λιγότερα σπερματοζωάρια, γεγονός που ενδεχομένως θα επηρεάσει τη γονιμότητα. Περισσότερο σπέρμα δείχνει πάρα πολύ υγρό, το οποίο θα αποδυνάμωνε την πυκνότητα τού σπέρματος, επίσης δείγμα πιθανής υπογονιμότητας.
 • Η πυκνότητα των σπερματοζωαρίων μέσα στο σπέρμα, μετριέται σε εκατομμύρια σπερματοζωάρια ανά millilitre σπέρματος. Κανονική είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 20 εκατ. ανά ml (και πάνω από 80 εκατομμύρια σπερματοζωάρια σε μία εκσπερμάτιση στο σύνολο). Όσο μικρότερη πυκνότητα παρουσιάζεται σε ένα δείγμα σπέρματος, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να επιτευχθεί εγκυμοσύνη.
 • Κινητικότητα σπερματοζωαρίων, είναι το ποσοστό αυτών που κινούνται σε ένα δείγμα. Όσο πιο αργά κινούνται (ή παραμένουν ακίνητα) τόσο λιγότερες και οι πιθανότητες για εγκυμοσύνη. Η πρόοδος του σπέρματος βαθμολογείται με βάση το μηδέν (δεν υπάρχει κίνηση) έως 4 ή υψηλότερη για το σπέρμα που κινείται σε ευθεία γραμμή με καλή ταχύτητα.
 • Μορφολογία της ανάλυσης, είναι η μελέτη για το μέγεθος, το σχήμα, και την εμφάνιση των κυττάρων του σπέρματος. Η ανάλυση αξιολογεί τη δομή 200 σπερματοζωαρίων και οποιαδήποτε ελαττώματα καταγράφονται. Όσο περισσότερα ανώμαλα σπερματοζωάρια είναι παρόντα, τόσο χαμηλότερη είναι η πιθανότητα της γονιμοποίησης.

 

ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ?

Ένα δείγμα σπέρματος μπορεί να χαρακτηριστεί από:

 • ολιγοσπερμία, όταν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι χαμηλότερος από το φυσιολογικό (<20 εκατ. / ml).
 • ασθενοσπερμία, όταν το ποσοστό κινητικότητας των σπερματοζωαρίων είναι χαμηλό.
 • ολιγοασθενοσπερμία, όταν ο αριθμός και η κινητικότητα είναι χαμηλότερα από το κανονικό.
 • τερατοσπερμία, όταν παρατηρείται ένα υψηλό ποσοστό δύσμορφων σπερματοζωαρίων.
 • αζωοσπερμία, όταν δεν ανιχνεύονται καθόλου σπερματοζωάρια.

 

ΤΟ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?

Η διευθέτηση ενός ραντεβού με τον Ουρολόγο σας είναι απαραίτητη για να γίνει άμεσα μια διερεύνηση των πιθανών αιτιών.